24-02-2017
Konfiguracja sieciowa
Artnet.Cloud

Konfiguracja sieciowa

Każda instancja wirtualna podczas tworzenia ma przydzielony własny, niezależny adres IPv4 będący podstawową konfigurację sieciową instancji. Poniższy dokument opisuje gdzie znaleźć informacje niezbędne do poprawnego skonfigurowania interfejsu sieciowego w oparciu o ten podstawowy adres.

Poza podstawowym adresem IP każda instancja może mieć przydzielone dodatkowe adresy IP. Sposób ich przydzielania i konfiguracji opisuje inny dokument (patrz: „Dodatkowe adresy IP”).

Konfiguracja sieciowa

Konfiguracja sieciowa Twojej instancji wirtualnej musi zostać ustawiona jako statyczną konfigurację IP. W chwili obecnej protokół DHCP nie jest udostępniany ze względów bezpieczeństwa. Oznacza to, że musisz wprowadzić adres IP, maskę podsieci i bramę sieciową ręcznie w konfiguracji sieci Twojego systemu operacyjnego.

Wszystkie informacje potrzebne Ci do poprawnego skonfigurowania interfejsu sieciowego są dostępne w szczegółowych informacjach o instancji w Panelu Zarządzania.

Szczegóły konfiguracji sieci

Aby uzyskać szczegółowe informacje o danych konfiguracyjnych, jakie musisz wprowadzić w ustawieniach systemu operacyjnego instancji zaloguj się do Panelu Zarządzania. Z poziomu listy instancji w głównym widoku usług w chmurze wejdź do menu konfiguracji wybranej instancji.


first picture

Po wyświetlenie menu opcji konfiguracyjnych kliknij ikonę „Sieć”.


first picture

Spowoduje to wyświetlenie okna ze szczegółami podstawowej konfiguracji sieciowej instancji.


first picture

Wykorzystując wyświetlone informacje wprowadź statyczną konfigurację IP w systemie operacyjnym Twojej instancji. Szczegółowe metody konfiguracji są różne w różnych systemach operacyjnych. Jeżeli masz problem ze znalezieniem odpowiedniej opcji konfiguracyjnej w Twoim systemie zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku użytkownika systemu operacyjnego.

Dodatkowe adresy IP

Poza podstawową konfiguracją sieciową każdej instancji możesz przydzielić dodatkowe adresy IP. Informacje na temat przydzielania dodatkowych adresów IP oraz metod ich konfiguracji zawarte zostały w osobnym dokumencie („Dodatkowe adresy IP”). 

 

Tagi: