28-02-2017
Zarządzanie zasilaniem instancji
Artnet.Cloud

Zarządzanie zasilaniem instancji.

W poniższym dokumencie posługiwać się będziemy określeniem zasilania instancji wirtualnej. Oczywiście, ze względu na to, że serwery są wirtualizowane w chmurze, nie jest to określenie ścisłe. Odnosi się do operacji wykonywanych na instancji wirtualnej, które mają skutek taki, jak zmiana stanu zasilania w przypadku nie-chmurowych serwerów. Jednak dla prostoty w dalszej części tego dokumentu utrzymamy prostsze określenie zasilania instancji.

Opcje zarządzania zasilaniem

Aby uzyskać dostęp do opcji zarządzania zasilaniem zaloguj się do Panelu Zarządzania. W głównym widoku usług w chmurze kliknij ikonę przejścia do szczegółów konfiguracji przy instancji, której zasilaniem chcesz zarządzać.


first picture

Pojawi się menu opcji konfiguracyjnych instancji. Kliknij w ikonę „Zasilanie” aby przejść do opcji zarządzania zasilaniem.


first picture

Po kliknięciu w tę ikonkę przejdziesz do opcji zarządzania zasilaniem instancji wirtualnej.


first picture

Stan zasilania instancji

Pole „Stan instancji” określa aktualny stan zasilania instancji. Może ono przyjmować jedną z poniższych wartości:ON

Instancja jest włączona i działa.

OFF

Instancja nie jest włączona.

System wyłączony

Zasilanie instancji jest włączone, ale nie jest ona aktywna (na przykład po komendzie shutdown).

Wstrzymany

Działanie instancji zostało wstrzymane. Stan ten może oznaczać, że wyczerpałeś dostępne środki na koncie rozliczeniowym Cloud w związku z czym usługa została zawieszona.

Tworzona

Instancja jest w trakcie tworzenia. Stan ten nie powinien trwać dłużej niż kilka minut.

Błąd przy tworzeniu

Wystąpił błąd podczas tworzenia nowej instancji. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Błąd

Wystąpił problem z działaniem instancji. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.Zarządzanie zasilaniem: Włączenie instancji

first picture

Po kliknięciu przycisku „Włącz” zostaniesz poproszony o podanie hasła zarządzania instancją. Po poprawnej autoryzacji Twoja instancja zostanie uruchomiona. Jeżeli instancja jest aktualnie uruchomiona wykonanie tej operacji nie będzie miało żadnego skutku.

Włączenie instancji wirtualnej powoduje jej uruchomienie w chmurze. W momencie uruchomienia instancji zostaną dla niej zarezerwowane odpowiednie zasoby sprzętowe (RAM, CPU, przepustowość łącza), co spowoduje również rozpoczęcie naliczania za nie opłat.

{@See} Naliczanie opłat

Zarządzanie zasilaniem: Wyłączenie instancji

first picture

Po kliknięciu przycisku „Wyłącz” zostaniesz poproszony o podanie hasła zarządzania instancją. Po poprawnej autoryzacji Twoja instancja zostanie wyłączona. Jeżeli instancja jest już wyłączona wykonanie tej operacji nie będzie miało żadnego skutku.

Wyłączenie instancji wirtualnej powoduje zwolnienie w chmurze zasobów sprzętowych, które były dla niej zarezerwowane (RAM, CPU, przepustowość łącza). W związku z tym opłaty za te zasoby nie będą naliczane w czasie, kiedy maszyna jest wyłączona.

{@See} Naliczanie opłat

Zarządzanie zasilaniem: Restart zasilania instancji

first picture

Po kliknięciu przycisku „Restart” zostaniesz poproszony o podanie hasła zarządzania instancją. Po poprawnej autoryzacji Twoja instancja zostanie kolejno wyłączona i włączona. Jeżeli instancja była wcześniej uruchomiona zostanie zrestartowana. Jeżeli była wyłączona, spowoduje to jej uruchomienie.

Włączenie instancji wirtualnej powoduje jej uruchomienie w chmurze. W momencie uruchomienia instancji zostaną dla niej zarezerwowane odpowiednie zasoby sprzętowe (RAM, CPU, przepustowość łącza), co spowoduje również rozpoczęcie naliczania za nie opłat.

{@See} Naliczanie opłat

Sygnały OS: Shutdown

first picture

Po kliknięciu przycisku „Shutdown” zostaniesz poproszony o podanie hasła zarządzania instancją. Po poprawnej autoryzacji do Twojej instancji zostanie wysłany sygnał „Shutdown”. Sposób w jaki Twoja instancja zareaguje na to przerwanie zależy od używanego systemu operacyjnego i jego konfiguracji. Przy standardowej konfiguracji otrzymanie sygnału „Shutdown” rozpoczyna proces zamykania systemu operacyjnego.Sygnały OS: Reboot

first picture

Po kliknięciu przycisku „Reboot” zostaniesz poproszony o podanie hasła zarządzania instancją. Po poprawnej autoryzacji do Twojej instancji zostanie wysłany sygnał „Reboot”. Sposób w jaki Twoja instancja zareaguje na to przerwanie zależy od używanego systemu operacyjnego i jego konfiguracji. Przy standardowej konfiguracji otrzymanie sygnału „Reboot” rozpoczyna proces ponownego uruchomienia systemu operacyjnego.

 

Piotr Topa
Tagi: