28-02-2017
Modyfikacja zasobów sprzętowych instancji
Artnet.Cloud

Modyfikacja zasobów sprzętowych instancji.

Jedną z największych zalet instancji wirtualnych w chmurze artnet.cloud jest łatwość dostosowania parametrów sprzętowych serwera do Twoich aktualnych potrzeb. Poniższy artykuł opisuje jak zarządzać dostępnymi zasobami instancji, a co za tym idzie kosztami przez nią generowanymi.

Opcje zarządzania zasobami sprzętowymi

Aby uzyskać dostęp do opcji zarządzania zasobami sprzętowymi zaloguj się do Panelu Zarządzania. W głównym widoku usług w chmurze kliknij ikonę przejścia do szczegółów konfiguracji przy instancji, którą chcesz zarządzać.


first picture

Pojawi się menu opcji konfiguracyjnych instancji. Kliknij w ikonę „Sprzęt” aby przejść do opcji zarządzania dostępnymi zasobami sprzętowymi.


first picture

Po kliknięciu w tę ikonkę przejdziesz do opcji zarządzania zasobami sprzętowymi serwera.


first picture

W podstawowym widoku wyświetlane są szczegóły obecnie dostępnych zasobów sprzętowych przydzielonych instancji.

Zmiana zasobów sprzętowych serwera

Aby zmienić dostępne zasoby sprzętowe kliknij guzik „Konfiguruj”.


first picture

Po jego kliknięciu wyświetlony zostanie interfejs pozwalający na dostosowanie parametrów sprzętowych instancji.


first picture

Zmiana parametrów

Każdy z tych parametrów możesz zmieniać zarówno w górę jak i w dół. Wyjątek stanowi jedynie dostępna przestrzeń dyskowa – nie można prosto zmniejszyć dysku twardego instancji wirtualnej. Jeżeli w przyszłości będziesz chciał zmniejszyć przestrzeń dyskową będziesz musiał skontaktować się z naszymi administratorami i wykonać odpowiednie prace po stronie swojego systemu operacyjnego. Ograniczenie to wprowadziliśmy wyłącznie dla Twojego bezpieczeństwa. Jednak określając przestrzeń dyskową swojej instancji weź pod uwagę powyższe ograniczenie. Wszystkie pozostałe zasoby sprzętowe możesz w każdej chwili samodzielnie zarówno zmniejszać, jak i zwiększać.

Zmieniając parametry serwera będziesz na bieżąco informowany o kosztach za udostępnione zasoby sprzętowe, jakie generowała będzie instancja w nowej konfiguracji.

Zapisanie nowych ustawień i restart instancji

Aby zagwarantować stabilność działania Twojej instancji każda zmiana parametrów wiąże się z koniecznością wykonania restartu zasilania Twojego serwera. Czas trwania restartu zależy głównie od systemu operacyjnego, jakiego używasz.

Jeżeli chcesz zapisać zmiany w ustawieniach zasobów sprzętowych instancji po ustawieniu parametrów kliknij guzik „Zapisz zmiany i zrestartuj instancję”.


first picture

Zostaniesz następnie poproszony o podanie hasła zarządzania instancji. Po jego podaniu wyświetlony zostanie monit, w którym musisz zdecydować w jaki sposób chcesz wyłączyć instancję wirtualną.Masz w tym miejscu do wyboru dwie opcje: próba automatycznego zamknięcia systemu operacyjnego (shutdown) lub natychmiastowy restart zasilania. Wybór między tymi opcjami jest standardową procedurą podczas każdej operacji wiążącej się z koniecznym restartem zasilania instancji i ma na celu ochronić Cię przed ewentualną utratą danych.

Jeżeli na Twoim serwerze nie ma jeszcze żadnego systemu operacyjnego, bądź nie jest on poprawnie załadowany może okazać się niemożliwe obsłużenie przez niego sygnału SHUTDOWN i czas oczekiwania na wykonanie tej operacji może być dość długi, po czym zostaniesz poinformowany o niepowodzeniu i powrócisz do powyższego okna wyboru. W takiej sytuacji należy skorzystać z opcji twardego restartu i wybrać opcję „Nie, natychmiast zrestartuj zasilanie”.

{@see} Przeczytaj więcej na temat wyłączania zasilania i zamykania systemu instancji.

Po wykonaniu operacji i komunikacie o jej poprawnym zakończeniu Twoja instancja zostanie zrestartowana z nową konfiguracją sprzętową.

 

 

Piotr Topa
Tagi: