28-02-2017
Dostęp do instancji wirtualnej. Konsola VNC
Artnet.Cloud

Dostęp do instancji wirtualnej. Konsola VNC.Dostęp poprzez sieć do swojego serwera uruchomionego w chmurze artnet.cloud możesz uzyskać w różny sposób. Możesz przykładowo wykorzystać do dostępu administracyjnego narzędzia wbudowane w system operacyjny, takie jak konsola SSH lub wirtualny pulpit. Tego typu połączenie wymaga jednak działającego OS oraz poprawnie skonfigurowanego firewall.

Ograniczenia te nie dotyczą udostępnianej przez artnet.cloud konsoli VNC. Ze względu na to, że wszystkie Twoje instancje uruchamiane są w trybie pełnej wirtualizacji dostęp do nich realizowany jest poprzez symulowane na poziomie sprzętowej wirtualizacji urządzenia peryferyjne: monitor, mysz i klawiaturę. Urządzenia te widziane są przez Twoją instancję jak podłączony sprzęt.

Połączenie VNC możliwe jest już od momentu uruchomienia instancji wirtualnej, już na etapie inicjalizacji BIOSu. Pozwala Ci to wykonać praktycznie wszystkie operacje związane ze swoim serwerem, a w szczególności samodzielnie zainstalować system operacyjny.

Do połączenia VNC możesz wykorzystać klienta wbudowanego w Panel Zarządzania. Jest to najłatwiejszy i najszybszy sposób. Jeżeli jednak wolisz, możesz używać dowolnego innego oprogramowania do połączenia VNC.Konsola VNC w Panelu Zarządzania

Do połączenia VNC ze swoją instancją możesz użyć klienta dostępnego w Panelu Zarządzania. Aby to zrobić wejdź na główny widok serwerów w chmurze i na liście instancji kliknij w ikonę Konsola VNC przy serwerze, z którym chcesz się połączyć.


first picture

Zostaniesz nastepnie poproszony o podanie hasła zarządzania instancją. Po poprawnej autoryzacji wyświetlony zostanie ekran konsoli VNC.


first picture

Używanie konsoli VNC

Konsola VNC dostępna w Panelu Klienta powinna działać poprawnie na każdej przeglądarce obsługującej HTML5, JavaScirpt i WebSocket.
first picture

Okno konsoli VNC zawiera dwa specjalne przyciski.

Przycisk „Metody wprowadzania” pozwala na zmianę sposobu pracy klienta VNC – np. na inne interpretowanie ruchów myszy lub wyświetlenie klawiatury ekranowej. Opcje te mogą być szczególnie przydatne podczas pracy na urządzeniach mobilnych. Okno opcji wprowadzania jest również dostępne poprzez kombinację klawiszy Ctrl+Shift+Alt.

Przycisk „Otwórz na pełnym ekranie” powoduje otwarcie okna konsoli na całym ekranie. Aby wyjść z trybu pełnoekranowego wciśnij przycisk ESC (w większości przeglądarek, sprawdź w dokumentacji swojej przeglądarki).

Wprowadzanie tekstu z klawiatury jest możliwe tylko wtedy kiedy okno konsoli VNC jest aktywne, to znaczy kiedy znajduje się nad nim wskaźnik myszy. Nawet jeżeli pracujesz w trybie tekstowym, upewnij się, że wskaźnik myszy znajduje się nad oknem konsoli VNC.Połączenie VNC za pomocą innego programu

Aby połączyć się z serwerem za pomocą protokołu VNC przy użyciu innego programu musisz skonfigurować go zgodnie z danymi podanymi w szczegółach konfiguracji konkretnej instancji.

Otwórz szczegóły konfiguracji instancji, do której chcesz uzyskać połączenie.


first picture

W oknie konfiguracji wybierz ikonę „Konsola VNC”.


first picture

Po kliknięciu w ikonę pojawi się okno z aktualnymi szczegółami połączenia VNC.

first picture

Wprowadź widoczne tam dane do konfiguracji połączenia VNC w swoim kliencie.

Uwaga!

Dane do połączeń VNC mogą się czasem zmieniać ze względu na to, że instancje wirtualne znajdują się w chmurze. W szczególności po każdym restarcie / zmianie parametrów instancji należy sprawdzić, czy dane do połączenia VNC nie uległy zmianie.

W przypadku problemów z połączeniem VNC w pierwszej kolejności sprawdź, czy adres IP hosta i port z którym się łączysz są takie same, jak podane w szczegółach konfiguracji instancji w Panelu Zarządzania.

Jeżeli chciałbyś zautomatyzować proces połączenia z konsolą VNC z wykorzystaniem zewnętrznego programu możesz wykorzystać API do automatycznego pobierania aktualnych danych dla połączenia VNC.

{@See} Api.

 

 

Piotr Topa
Tagi: