19-10-2017
Różnice między centrum danych a serwerownią
Techniczne

Różnice między centrum danych a serwerownią

Serwerownia i centrum danych są pojęciami używanymi zamiennie. Często jednak terminów tych używa się nie do końca właściwie, myląc serwerownię z centrum danych. W rzeczywistości pojęcia te nie są równoważne. Częste błędy i pomyłki w nazewnictwie sprawiają, że warto uporządkować wiedzę w tym zakresie.

Serwerownia

Serwerownia jest pomieszczeniem będącym środowiskiem pracy serwerów. Serwery są przeważnie umieszczane w szafach serwerowych - rackowych. Podstawową jednostką dla przestrzeni zajmowanej przez serwer jest 1U. Jednym z głównych elementów wyposażenia serwerowni są również urządzenia sieciowe: switche i routery. Do funkcjonowania serwerowni oprócz powyższych komponentów są potrzebne następujące elementy: - zasilanie, - odpowiednia temperatura pomieszczenia - szybkie łącza dostępowe do globalnej sieci O ile wyposażenie serwerowni w sprzęt nie jest sprawą nadmiernie skomplikowaną, o tyle kwestia zapewnienia pewnego zasilania, łączy i wydajnego systemu klimatyzacji jest związana z koniecznością poniesienia wysokich kosztów. Często zdarza się więc, że serwerownia nie spełnia wymogów koniecznych do zapewnienia ciągłej, nieprzerwanej pracy urządzeń, a tym samym nie spełnia żadnych norm dostępności usług i nie gwarantuje odpowiedniego poziomu SLA (Service Level Agreement).

Centrum danych

Istnieją dwa systemy klasyfikacji centrów danych określające poziom dostępności i niezawodności infrastruktury. Im wyższy numer tym bardziej niezawodny i bezpieczny system. Twórcą i inicjatorem klasyfikacji jednego z nich (Tier) jest The Uptime Institute. Klasy Tier Uptime oznacza się rzymskimi cyframi I, II, III, IV. Druga klasa to Tier TIA-942 – oznacza się ją cyframi arabskimi 1, 2, 3, 4. W przypadku centrum danych mamy do czynienia z bardziej rozległą kategorią niż serwerownia. Data center jest to zespół pomieszczeń oraz infrastruktury zapewniającej redundancję zasilania, łączy oraz chłodzenia. W przypadku awarii jednego z elementów infrastruktury, jego funkcje przejmuje komponent zapasowy. Ponadto w centrum danych jest zapewniona aktywna ochrona przeciwpożarowa (system wczesnej detekcji dymu VESDA), automatyczny system gaszenia gazem, kontrola dostępu oraz monitoring CCTV. Także konstrukcja budynku, w którym mieści się centrum danych musi spełniać odpowiednie normy, umożliwiające umieszczenie infrastruktury np. w zakresie nośności stropów.
Tagi: