Ochrona Danych Osobowych

Usługi świadczone przez Centrum Danych Artnet spełniają wymogi Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

W przypadku konieczności podpisania odrębnej umowy przetwarzania danych osobowych zgodnie z Art. 31. 1. Ustawy przygotowujemy stosowny dokument.
Zgodnie z wytycznymi GIODO dzierżawa usługi, która nie jest zarządzana przez pracowników Centrum Danych Artnet nie wymaga odrębnej umowy. Zastosowanie w takim przypadku mają zapisy o tajemnicy telekomunikacyjnej zgodnie z Ustawą Prawo Telekomunikacyjne zawarte w Art 159 oraz art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Jednakże wychodząc naprzeciw Klientom - umowę o przetwarzaniu danych osobowych możemy podpisać na życzenie Klienta, nawet w przypadku, gdy nie administrujemy jego usługą. Zakres umowy określa wówczas jedynie te aspekty przetwarzania danych osobowych, które są związane bezpośrednio z udostępnieniem naszej infrastruktury.
Tagi: dane osobowe, giodo