PROJEKTY UNIJNE

Artnet Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Zwiększenie mocy produkcyjnej i jakości świadczonych usług centrum danych Artnet poprzez zakup infrastruktury do serwerowni”.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i umożliwienie ekspansji na rynki zagraniczne.

Dofinansowanie projektu z UE: 253 492 PLN